Disclaimer

Progresco Vastgoed Consultancy

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Progresco sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website van Progresco, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van Progresco te kunnen raadplegen. Progresco is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Progresco is verkregen.
Progresco aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op de website van Progresco wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de website van Progresco.

Intellectuele eigendomsrechten
Progresco behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website en de via zijn website te leveren producten en of diensten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Progresco de informatie en/of de huisstijl te kopiƫren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de website van Progresco mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

E-mail
Een e-mail bericht van Progresco kan vertrouwelijk zijn. Het bekend maken, kopiƫren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u een e-mail bericht van Progresco per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender te informeren en het bericht direct te vernietigen. Progresco sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mail niet correct of onvolledig is, niet tijdig overkomt of indien schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

E-mail communications are not secure and therefore neither the sender nor Progresco accept any legal responsibility for the content of their e-mail messages. The message is intended for the adressee only and its contents are confidential. If you have received message(s) in error notify the sender. Thank you.