Voor elk vastgoedprobleem is een oplossing

Rotte plekken in de stad verdienen een mooi bouwproject.

Februari 2017: de woningnood in het hele land neemt snel toe. Dat betekent voor de bouwwereld, de woningmarkt trekt aan. Vastgoedeigenaren, gemeenten, bouwers en ontwikkelaars bezitten nog steeds binnenstedelijke locaties waar ze ook op dit moment ‘niks mee kunnen’. Of ze hebben hun oog laten vallen op dit soort locaties en willen er graag mee aan de slag maar komen niet tot overeenstemming met de eigenaar.
Ja, we praten dan over ‘vastgelopen binnenstedelijke ontwikkelingslocaties of lastige herontwikkelings- en inbreidingsprojecten’, die al jaren stil liggen. Maar het probleem op deze locaties moet nog steeds worden opgelost. Rotte plekken in de binnensteden die het verdienen dat er eindelijk een mooi bouwproject op komt. Daar houdt Progresco zich mee bezig.

Progresco

Wie deze knoop losmaakt, zal meester over de gehele wereld worden.

Binnenstedelijk ontwikkelen als oplossing woningnood!

Lege terreinen met hoog gras, dicht gespijkerde gebouwen, oude tuincentra, lege kerken of leegstaande kantoorpanden/winkelpanden. Beelden die duidelijk te maken hebben met problemen. Een hardnekkig probleem waar door er niet ontwikkelt of gebouwd wordt! Natuurlijk iedereen kent zo’n plekt in zijn eigen omgeving of zijn eigen stad of dorp. In de branche noemen ze dit ‘vastgelopen binnenstedelijke ontwikkelingslocaties of lastige herontwikkelings- en inbreidingsprojecten’, met als kenmerk dat ze al jaren stil liggen. Sinds de crisis zijn daar te dure uitleggebieden en moeilijke transformatie vraagstukken bijgekomen. Toch zijn het veelal mooie plekken om te ontwikkelen als het probleem is opgelost, zeker nu er in grote delen van ons land om diverse redenen woningnood ontstaat.

Voor wie lost Progresco problemen op?

Progresco houdt zich bezig met het oplossen van de problemen, die de ontwikkeling of transformatie van deze locaties of objecten in de weg staan. Dit doen we voor de eigenaren of voor partijen die interesse hebben om op deze locaties te gaan ontwikkelen of bouwen.
Wij komen met een passende oplossing voor eigenaren (opdrachtgevers) van deze lastige locaties/objecten. Hun doel is dan ontwikkelen of bouwen of directe verkoop van deze locaties/objecten. Door onze brede kennis van zaken en ons grote netwerk kunnen wij naar tevredenheid voor onze opdrachtgevers werken.

Maar Progresco zoekt ook voor u!

Anderzijds zoeken wij voor ontwikkelaars, bouwers en investeerders (alleen opdrachtgevers) actief naar plekken waarop zij kunnen bouwen of waarin zij kunnen investeren. De betrokken partijen bij deze projecten zijn heel divers, zoals gemeenten, woningcorporaties, investeerders, ontwikkelaars, bouwers en particuliere eigenaren. Progresco is in alle gevallen actief in de initiatieffase, de ontwikkelfase tot aan de bouwfase. We richten ons niet op bouwbegeleiding.

Neem contact met ons op als u als eigenaar van een probleemlocatie zoekt naar een oplossing of als u een probleemlocatie wilt ontwikkelen maar geen ingang kunt krijgen bij de eigenaar.

Van rommel naar ontwikkeling naar bouwproject naar binnenstedelijk wonen.

Samenwerking

Moeilijker dan de ontwikkeling van een simpel weiland!

Nieuwsgierigheid naar het ‘Waarom…’ en de uitdaging om bouwpuzzels op te lossen zijn de belangrijkste drijfveren van de eigenaren van Progresco om zich voornamelijk bezig te houden met deze lastige ontwikkelingstrajecten. Wij zijn geïnteresseerd in alle trajecten, die moeilijker zijn dan de ontwikkeling van een simpel weiland of een vaststaand bouwproject, onder voorwaarde dat het traject al lange tijd stil ligt. Hoe gekker of specialer het verhaal achter de locatie hoe groter onze interesse.

Progresco is een innovatieve combinatie van samenwerken!

Het samenvoegen van in de ruim 30 jaar opgebouwde expertise van Philip Hommes in de makelaardij en ontwikkeling en in meer dan 20 jaar opgebouwde expertise van Helma Kiewiet in de strategische communicatie is een succesvolle en innovatieve combinatie gebleken als het gaat om het bieden van een oplossing in moeilijke en vastgelopen vraagstukken in de bouwwereld.

Gebaseerd op de jarenlange ervaring van haar eigenaren met het verwerven van locaties voor onder meer projectontwikkelaars, bouwers en gemeenten is Progresco niet alleen in staat om mogelijke bouw- of herontwikkelingslocaties te zoeken, we hebben ook de specialisatie en competentie in huis om vastzittende of langdurige trajecten in beweging te zetten.

Hoe komt Progresco aan werk?

We zoeken onze projecten zelf of krijgen ze aangereikt door tevreden opdrachtgevers of vanuit ons zakelijke netwerk. Onze opdrachten zijn heel divers. Geen enkel project is hetzelfde en vereist elke keer opnieuw een andere insteek om in beweging te komen.
Tot onze opdrachtgevers behoren marktpartijen als projectontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties, aannemers en bouwers en de eigenaren van de betreffende locaties.

Weer in beweging

Ondanks dat projecten jaren stil liggen, willen betrokkenen een snelle oplossing voor hun vraagstukken. Het komt dan ook regelmatig voor dat opdrachtgevers vragen hoe lang het duurt voordat een traject weer in beweging is. Ervaring leert een maand of twaalf.

Progresco staat voor discretie, betrouwbaarheid en loyaliteit

Het uit handen geven van het traject en het vertellen over de problemen is niet altijd gemakkelijk voor een marktpartij en als dat heel open gebeurd, mag men van ons discretie, betrouwbaarheid en loyaliteit verwachten. Net als een heldere en duidelijke uitleg over onze werkwijze. Wij werken heel resultaat gericht.

Van onze opdrachtgever(s) verwachten we ook een tegenprestatie. Namelijk het tijdig geven van de juiste informatie en veel openheid, regelmatig tijd voor mondeling overleg en heel belangrijk een beetje humor. Wij kunnen namelijk heel snel werken aan concrete oplossingen als we alle informatie bij de hand hebben. Verder is volgens ons samenwerken het plezierigste vanuit een open werkrelatie vol vertrouwen.

Werken vanuit vertrouwen en een goede relatie

Afspraken helder vastleggen in overeenkomsten en contracten, de basis van een goede zakelijke relatie

 

Werkwijze

We maken heldere afspraken

Progresco legt afspraken helder vast in overeenkomsten/contracten en werkt vanuit haar eigen algemene voorwaarden. Veranderingen in het contract bevestigen we per mail. Want dat is voor ons de de basis van een goede zakelijke relatie.

Wat spreken we af?

Kenmerkend voor de cultuur van de bouwwereld is het werken vanuit een goed vertrouwen in een goede relatie en het maken van mondelinge afspraken met zakenpartners. Een manier van werken die veel ruimte laat voor onduidelijkheid, conflicten en oneindige discussies gedurende de looptijd van een project over wat uiteindelijk wel of niet besproken en afgesproken. Het conflict is dan al ontstaan in de basis van een samenwerking door de verschillende interpretaties door alle betrokkenen. Wij leggen om die reden afspraken helder vast in overeenkomsten/contracten en werken vanuit onze eigen algemene voorwaarden. Want dat is voor ons de de basis van een goede zakelijke relatie.

Na een voorbespreking krijgt u van ons een conceptcontract waarvan de inhoud als uitgangspunt dient om afspraken vast te leggen. Indien nodig maken we daarna een afspraak om de eventuele knelpunten van het aangeboden conceptstuk te bespreken. Vervolgens als we het eens zijn over de inhoud sturen we een definitieve versie ter ondertekening.

We maken afspraken over vooraf vastgestelde totaal bedragen als beloning van onze diensten. De werkzaamheden/adviezen in de initiatief fase van een project worden volgens afspraak gedurende deze fase gefactureerd en betaald. Als er sprake is van advisering of uitvoerende werkzaamheden tijdens een vervolgfase worden deze ook volgens afspraak gefactureerd.

Mondelinge afspraken bevestigen we per mail. We verwachten van u als opdrachtgever een actieve houding als het gaat om de controle van diverse afspraken.

Als het gaat om het zoeken naar bouwlocaties wensen wij ook voor onze inspanning beloond te worden. Om die reden maakt Progresco afspraken met bouwers/ontwikkelaars over een aanbrengprovisie. Niet alleen over de hoogte van deze provisie, maar ook het moment en de wijze van betalen en andere nevenvoorwaarden. Wij brengen geen locaties aan als er geen contract tussen Progresco en de vragende partij bestaat.

Voor haar diensten maakt Progresco gebruik van algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op deze website en Progresco stelt haar algemene voorwaarden altijd ter hand of sluit ze bij de opdrachtbevestiging/contracten.