Niet van de hypes en ook niet gevoelig voor het ‘nieuwste van het nieuwste’, maar Pikachu…..

Het is alweer twee weken geleden dat ik tijdens de uitloop van mijn vakantie aanwezig was bij de week van de ondernemer van het MKB in Groningen. Deze versie stond voor mijn gevoel (of ik heb niet goed opgelet) in het teken van coaching, personeel en vooral technische vooruitgang in de IT wereld. De eerste twee onderwerpen kwamen bij mij niet aan, omdat ze mijn interesse gewoon niet hadden. Ik ben op dit moment meer bezig met alles rondom klanten, zoals vasthouden, krijgen, klantwaardes en nog veel meer. Goed, dat moet ook in de juiste banen geleid worden maar de focus is dan niet op het coachen van mijzelf (onmogelijk zegt mijn directe omgeving) en mensen om mij heen. Helaas voor Ben Tichelaar die mijn interesse niet kon vangen dit keer. Maar de snelheid van veranderingen in de IT, de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ en de wijze waarop jonge mensen dingen accepteren en zien, raakten mij volop terwijl ik een echte gebruiker ben en volgens mij een trage volger van nieuwe snufjes. Gelukkig zaten er dit keer vooral leeftijdsgenoten in de zaal, die ook lachten om de voorbeelden van hoe ‘oudjes’ dingen herkennen van ‘vroeger’ zoals de oude typemachine en de oude camera’s, zodat ik niet de enige was die vreselijk moest lachen om de geweldige voorbeelden die Peter Hinssen liet zien. Tja, ik had ook nooit gedacht dat ik foto’s met mijn telefoon zou maken om die direct naar Barcelona te sturen om mijn dochter mee te laten genieten van diverse activiteiten. Ik heb in een heel ver verleden nog een kat ‘geruild’ met mijn partner die een printer wilde kopen bij de commodore 64. De computer en de printer werden snel vervangen, de kat daarintegen ging in prima conditie 19 jaar mee, een prima ruil dus maar dat terzijde. Internet of things klinkt mij echt als vooral een hype.

Ik ben dus niet van de hypes en ook niet erg gevoelig voor het ‘nieuwste van het nieuwste’. Toch houden toekomstige trends en veranderingen in mijn vakgebied (communicatie/vastgoedbranche) me wel heel erg bezig. Vooral omdat ik de loop van dingen in de tijd (de trends) goed kan zien. Zo voorspel ik al tijden een enorme woningnood zowel in het Westen maar ook in het Noorden van ons land. Ook voorzag ik al snel de wijze waarop de coöperaties steeds meer grip krijgen op deze situatie omdat ze vanaf 2009 bezig zijn om hun portefeuilles op te waarderen door onrendabel vastgoed te slopen en te verkopen. De invloed op deze situatie van minister Blok en de coöperaties door de patstelling over de verhuurdersheffing zonder tot een oplossing te komen. De invloed van doelgroepen die voorrang hebben in de sociale verhuur. De noodzaak en de wens van gemeenten om de grondprijzen toch maar hoog te houden om hun begroting op orde te krijgen. En de invloed van de meeste afdelingen RO, die niet van hun machtsspelletjes af kunnen stappen om op die manier zo veel mogelijk grip te houden op de ontwikkelingen binnen hun eigen gemeente. Ze beseffen niet dat zij een enorme vertragende factor zijn, die vooral voort lijkt te komen uit een gebrek aan kennis. Goede plannen worden hierdoor afgeschreven door ambtenaren, die er steeds opnieuw hun eigen sausje over heen willen gooien maar die net niet past binnen de omgevingsvergunning, zodat er weer nieuwe plannen moeten komen. De hypes binnen de bouwwereld, die ook met de woningnood te maken hebben, zijn ook heel goed te zien.
In mei 2015 voorspelde ik een aantal RO medewerkers van diverse gemeenten tijdens een gesprek over woningnood, dat ze te maken zouden krijgen met de dringende huisvesting van statushouders en met het opnieuw vestigen van AZC’s in hun gemeente. De reactie was eentje van diepe ongeloof en ‘het zal wel’. Wat een fantast die mevrouw. Het was binnen hun gemeente niet aan de orde, mijn verhaal speelde misschien in het westen van het land.

Toen ik in september 2015 terug kwam uit Oostenrijk ging ik voor een enorme stroom van asielzoekers aan de grens over. Toen begon de hype van het ‘bouwen en transformeren voor statushouders’. Om nog maar te zwijgen over tijdelijke opvang en AZC’s. Mijn voorspelling kwam dit keer sneller uit dan ik had verwacht. O ja, veel sneller. Toch was dit een vreemde hype. Want de bouwwereld is veel te traag in alles om deze snelle behoefte op te vangen. En dan bedoel ik echt veel te traag. Want al heb je de locatie of het pand er is altijd nog wet en regelgeving en de trage stroop van de gemeentelijke ambtenarij, om nog maar te zwijgen van alle inspraakprocedures. Laten we eerlijk zijn, duurzaam bouwen en energiezuinig of nul-op de meter komt nu echt goed op gang. Alles kost gewoon tijd, heel veel tijd. Natuurlijk heb ik hele mooie voorbeelden bekeken van creativiteit in de bouw. Wanden van karton die zo een hele kamer in een bestaand pand konden vormen om op die manier snel woonruimte te creëren zonder het hele gebouw te veranderen. Compleet met sanitaire oplossingen, licht en water. Ook het snelle internet ontbrak er niet aan. Geweldig. Alleen de productie was nog niet op volle sterkte. Tja wat zal ik zeggen.

Maar mijn twijfel was niet alleen over de uitvoeringssnelheid maar vooral over de hoeveelheid statushouders en de noodzaak van deze drukte. In mijn beleving waren de aantallen mensen die permanent op hele korte termijn gehuisvest moesten worden niet enorm gestegen. De gemeenten haalden in mei 2015 ook hun target van plaatsing niet en daar maakte niemand zich druk over terwijl er toen ook al voldoende kantoorpanden leeg stonden. Maar ook het aantal van circa 15.000 was in mijn ogen niet zo hoog. Sterker nog, ik (en dit mag ik vast weer eens niet zeggen) vond het niet alarmerend. Het was te doen in mijn ogen als je ze verdeelde over alle gemeenten. Maar goed ik bekeek het allemaal en luisterde goed.
Het is gek dat ik het opnieuw goed gezien had. Deze hype ging nergens over en was erg veel onrust voor niks. Vandaag lees ik in het Dagblad van het Noorden dat in Drenthe de twaalf burgemeesters en de commissaris van de Koning straks ongemakkelijke gesprekken moeten voeren over welke AZC’s nog wel nodig zijn en welke niet. Dit omdat na hun gesprek met het COA is gebleken dat de instroom van asielzoekers zo veel lager is dat veel van de opvang al weer overbodig is. Dus geen AZC in Gieten of veel kleiner, problemen voor de ondernemer in Echten omdat daar de opvang helemaal leeg blijft. Hoe dit afloopt voor de verbouw van het oude NAM gebouw in Assen wordt nog niet vermeld maar mijn verwachting is dat daar niet de 1000 bewoners in komen als het af is. Gelukkig lees ik dat een ‘oude’ hype gewoon weer door gaat. ‘Kinderen nemen hun zorgbehoevende ouders in huis en willen eigenlijk wel woningen/adressen splitsen of woningen samenvoegen. Dit leest als een beetje werk voor de bouwwereld. Dan komt straks ook de tweede woning op dezelfde kavel weer in beeld (met eigen adres) en het levensbestendig wonen.

De nieuwste hype Pokemon-Go is ook al in beeld bij Vastgoedjournaal zie ik ineens. En dat begrijp ik eigenlijk wel een beetje, want mensen, wat is er een Big-data te verzamelen met al die spelers die al filmend met hun gsm aan door de straten en de panden gaan. Heerlijk. Ik ga die oude pluchen Pickachu van zolder halen om me te herinneren aan een hype bij de jeugd die ik met plezier gevolgd heb en nu weer nieuwe mogelijkheden in zich lijkt te hebben.